BUH | Chương trình giáo dục tài chính dành cho học sinh các trường THPT – Savings GameNhằm mục tiêu thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ với Quỹ Hợp tác Quốc tế các Ngân hàng Tiết kiệm Đức (SBFIC) triển khai chương trình giáo dục tài chính. Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM vinh dự là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao tổ chức triển khai đào tạo các lớp về kiến thức tài chính cá nhân cho các đối tượng chưa có hiểu biết về tài chính thông qua Trò chơi tiết kiệm (Savings game).
#HTV9
#BUH
#BUHTour
#SavingsGame

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

One response to BUH | Chương trình giáo dục tài chính dành cho học sinh các trường THPT – Savings Game

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *