Boxing Ba Đình | Muốn Khỏe Đẹp Thì Bé Tập Boxingbộ môn boxing thoạt đầu xem ,nếu chưa tập qua thì nghĩ như một dạng thể thao, chỉ biết dùng sức lao vào đánh đấm túi bụi . đó là tư duy và trực giác khách quan. nhưng nếu ai đã tập thực sự bằng tư duy và kỹ thuật , khoa học
thì quan niệm lại khác , boxing thực sự là một bộ môn cực kỳ nghệ thuật

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

One response to Boxing Ba Đình | Muốn Khỏe Đẹp Thì Bé Tập Boxing

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *