[ Bonsai handmade ] Làm tiểu cảnh để bàn cùng 2 hòn đá . Make a mini scene with 2 stones#tiểucảnh #bonsaimini #bonsaihandmade

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *