Bỏ chuồng Gà để làm bể Cá để nuôi Cá Chình Hoa thương phẩm thủy sản nước ngọtBỏ chuồng Gà để làm bể Cá để nuôi Cá Chình Hoa thương phẩm thủy sản nước ngọt
#cachinh

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

6 responses to Bỏ chuồng Gà để làm bể Cá để nuôi Cá Chình Hoa thương phẩm thủy sản nước ngọt

  1. Đức ơi! Mình nuôi bơm nước trực tiếp từ mạch nước ngầm được không? Là nước giếng khoan địa chất đó. Hay là bơm lên một cái hồ riêng để vài bữa mới bơm vào hồ nuôi?

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *