Bộ búa cò tay cầm đập ngược cho pcp truyền thống

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

26 responses to Bộ búa cò tay cầm đập ngược cho pcp truyền thống

  1. Em có ý kiến này anh dùng cành kim tuyến 10in nữa sẽ đẹp hơn giảm âm 3 khúc sài một khúc sẽ ngon hơn và ngắn gọn hơn

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *