Bím tóc đuôi sam – Tiếng Việt lớp 2 – Tuần 41. Một hôm, Hà nhờ mẹ tết cho hai bím tóc nhỏ, mỗi bím tóc buộc một cái nơ. 2. Khi Hà đến trường, mấy bạn gái cùng lớp reo lên: “Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

3 responses to Bím tóc đuôi sam – Tiếng Việt lớp 2 – Tuần 4

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *