Biên Hòa: Đoàn Tàu Sài Gòn – Phan Thiết Cua Cong Trên Traverse Mới (June 11, 2017)Đường Sắt Việt Nam – TP. Biên Hòa: Đoàn Tàu SPT2 Sài Gòn – Phan Thiết Cua Trên Traverse Mới Qua Cung Đường Cong Khu Vực Hố Nai Lúc 08h02′ Sáng (June 11, 2017).
SPT2 110617

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

2 responses to Biên Hòa: Đoàn Tàu Sài Gòn – Phan Thiết Cua Cong Trên Traverse Mới (June 11, 2017)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *