BIDV TV – Bản tin số 75Đón xem bản tin BIDV TV số 75 với những sự kiện nổi bật của BIDV:
🌻 🌻🌻 BIDV đồng chủ trì Hội nghị thường niên Hiệp hội Liên ngân hàng CAIBA lần thứ 10 và cuộc họp cơ chế hợp tác liên ngân hàng ASEAN+3

🤝🤝🤝 Trường ĐH Kinh tế quốc dân hợp tác toàn diện với BIDV

📱💻🖥 DigitalTalk: Số hóa quy trình cho vay tại BIDV

💳💳💳 BIDV tham gia Ngày hội thẻ 2020

🏃♀️🏃♂️ Nhiều trường Đại học hưởng ứng giải chạy online Tết ấm vì người nghèo

#BIDV #BIDVRUN #RUN #NEU #Digitalk #marathon #tetamvinguoingheo #xuantansuu

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *