Bệnh thối rễ do nấm gây hại ở cây thuốc lá và cách chữaCây thuốc lá trồng 40 ngày, rế thối, đốm trắng rễ, sọc trắng trên lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

One response to Bệnh thối rễ do nấm gây hại ở cây thuốc lá và cách chữa

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *