Bất phương trình một ẩn – Toán lớp 8 [ONLINE MATH – OLM.VN]Tương tác với giáo viên khi xem bài giảng trên OLM.VN tại link:
Sau bài giảng, học sinh cần nhận biết được bất phương trình bậc nhất một ẩn, cách giải bất phương trình này. Nắm rõ qui tắc biến đối: chuyển vế, nhân với một số.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

One response to Bất phương trình một ẩn – Toán lớp 8 [ONLINE MATH – OLM.VN]

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *