Bắt đầu áp dụng việc hạn chế đi lại, tụ tập đông người (10 ng). Việt Nam ghi nhận ca nhiễm thứ 174Từ 0h ngày 28/3/2020 bắt đầu áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính Phủ về việc hạn chế đi lại và tụ tập đông người. Theo đó mọi chỉ nên ra ngoài, đi lại nơi công cộng khi thực sự cần thiết. Tại các cơ quan, nơi côngj cộng không được có 20 người 1 phòng trở lên. ngoài công sở không được tụ tập từ 10 người trở lên!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *