[BÁO CÁO GIỮA KÌ] TRUYỀN THÔNG GIỮA MÁY TÍNH VÀ ARDUINO NANO THÔNG QUA SERIAL | NHÓM 13TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN: TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG PLC
GVHD: TRẦN VI ĐÔ
ĐỀ TÀI: TRUYỀN THÔNG GIỮA MÁY TÍNH VÀ ARDUINO NANO THÔNG QUA SERIAL
NHÓM 13
+ PHẠM THẾ HIỂN – 16151158
+ NGUYỄN TRỌNG HÒA – 16151163
+ NGUYỄN ANH HUY – 16151171
+ NGUYỄN VĂN QUỐC HÙNG – 16151177
File báo cáo (.pdf):

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *