Bán lan rừng hàng thuần đẹp vào mỗi Thứ 4 và Thứ 7. Ngày 20/2/2020. LH:0967987797 – PhươngLan nghinh xuân:
Lan nghinh xuân thaisi:

Quế tháng 8:
Vảy rồng hè:
Vảy rồng xuân:

Lan đuôi chồn:

Giáng hương tam bảo sắc:
Lan hài hồng:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

4 responses to Bán lan rừng hàng thuần đẹp vào mỗi Thứ 4 và Thứ 7. Ngày 20/2/2020. LH:0967987797 – Phương

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *