BẠN LÀ : THIÊN HỮU HAY THIÊN TẢ. TRUNG LẬP ?. số 169(234)KÊNH TIN TỨC NGỌC ĐỨC. phản biện các vấn đề xã hội, đa chiều, khách hàng của khoa học biện chứng, hướng đến các điểm khác biệt, đi đến thống nhất, trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng, để xây dựng và phát triển, phản đối áp đặt quyền tự do luận

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One response to BẠN LÀ : THIÊN HỮU HAY THIÊN TẢ. TRUNG LẬP ?. số 169(234)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *