Bạn là ai? Người con lý tưởng là người con mà ngôn hành đồng nhất. Cha Lê Hồng MạnhTổng hợp các bài giảng của Lm. Michael Phạm Quang Hồng:
Tổng hợp các bài giảng Tĩnh Tâm của Cha Micae Phạm Quang Hồng:

Bài giảng-Lm. Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh.

Website:
Facebook:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to Bạn là ai? Người con lý tưởng là người con mà ngôn hành đồng nhất. Cha Lê Hồng Mạnh

  1. Lạy chúa: Xin cho con người hôm nay, nói và làm đi đôi với nhau , và đã hứa gì thì phải giữ lời hứa.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *