BẢN ĐỒ TƯ DUY DẦU TƯ BUỔI 4: PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆPBẢN ĐỒ TƯ DUY DẦU TƯ BUỔI 4: PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP
1/ Phân tích mô hình 4 nhân tố
+ Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
+ Ban lãnh đạo doanh nghiệp
+ Cơ cấu cổ đông
+ Lợi thế cạnh tranh bền vững
2/ Cách phân tích từng doanh nghiệp
+ Doanh nghiệp sản xuất
+ Doanh nghiệp BĐS
+ Công ty chứng khoán
+ Ngân hàng

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One response to BẢN ĐỒ TƯ DUY DẦU TƯ BUỔI 4: PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *