Bản đồ hành chính Việt Nam khổ A0Bản đồ hành chính Việt Nam Khổ A0, Kích thước 82x112cm, tỷ lệ 1: 2 200 000. Giá 130.000đ/1tờ bao gồm cán bóng hai mặt, đóng gói trong ống nhựa PVC …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *