Ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện chi trả một lần theo Quyết định 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *