Bạn cần làm gì khi tham gia Bảo hiểm nhân thọ mà không được chi trảBảo hiểm nhân thọ có lừa đảo không? Chi trả bảo hiểm như thế nào?
Có những TH ko chi trả quyền lợi như
– Quyền lợi trong gói mình mua không có
– Do khoẻ quá nên không phát sinh phải chi trả quyền lợi
– Khai trung thực sức khoẻ
– Thời gian chờ
– Loại trừ bảo hiểm
Đăng ký kênh

#videomarketing28ngay
#videongay19/28
#Baohiemnhantho

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *