Bài tập toàn thân với bóng tập (Fitness ball workout)Hướng dẫn bởi HLV Hana Giang Anh.
Xem thêm thông tin về sản phẩm bóng tập & hướng dẫn tại:

Đồ tập Yoga Tốt
Bạn đồng hành tin cậy của các Yogi!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *