Bài tập Tìm khoảng tin cậy của Phương sai của Biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩntoán cao cấp và toán kinh tế

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

One response to Bài tập Tìm khoảng tin cậy của Phương sai của Biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn

  1. Sách giải bài tập phần thống kê toán đây nhé các bạn: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kodular.hachicongtckt.sachbtthongke

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *