Bài Học Nhớ Đời- những sinh viên trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tảidiễn viên: Minh Tân, Hoàng Tuấn, Quốc Toàn, Minh Tân, Quốc Tùng, Quang Huy
Quay phim: Quốc Tùng, Quang Huy
Kịch bản: Quốc Tùng
Chỉ đạo diễn xuất : Hoàng Tuấn
Dựng phim: Minh Tân
Hậu kỳ: Quốc Toàn, Minh Tân

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *