Bài giảng sinh học 9 Chương IV Biến dị Bài 22 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểBài giảng sinh học 9 Chương IV Biến dị Bài 22 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
I – Đột biến cấu trúc NST là gì?
II – Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *