Bài giảng môn Vật Lý 7 – Chất dẫn điện và chất cách điện, dòng điện trong kim loại, sơ đồ mạch điện.Bài giảng của đồng chí Nguyễn Thị Hậu – Giáo viên trường THCS Sơn Cẩm 2

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *