(Bài 57)[ Toán học] Xác suất phần 11 Biểu đồ Venn với 3 tập hợp Tập hợp trống(Bài 191)[Toán học] Xác suất phân phối chuẩn (1/2)-Normal Probability Distribution (Density)

(Bài 186)[Toán học] Xác Suất-Phân Phối Nhị Thức-Binomial Distribution

(Bài 99)[ Toán học] Xác suất- Phân Phối Nhị Thức-Cách dùng máy tính -Binomial Distribution

(Bài 98)[Toán học] Xác suất- Tìm điểm Z khi biết phần trăm cách dùng máy tính

(Bài 97)[Toán học] Xác suất phần 19 -Điểm Z -tiếp theo-Z Score

(Bài 96)[Toán học] Xác suất phần 18- Điểm Z- Z Score

(Bài 78)[Toán học] (Xác suất) Số Bình Quân -Trung Vị -Mốt- Mean- Median- Mode

(Bài 75)[Toán học] Xác suất phần 16 Xác suất có điều kiện Định lí Bayes

(Bài 62)[Toán học] Xác suất phần 15 Xác suất có điều kiện tiếp theo

(Bài 60)[Toán học] Xác suất phần 14 Xác suất có điều kiện biến cố độc lập biến cố phụ thuộc

(Bài 59)[ Toán học] Xác suất phần 13 Phép Cọng Xác Suất

(Bài 58)[ Toán học] Xác suất phần 12 Tập hợp vạn năng tập hợp con Tập hợp bổ sung

(Bài 55)[Toán] Xác Suất phần 9 thêm ví dụ về công thức tổ hợp

(Bài 53)[Toán] Xác Suất Phần 8 Tổ Hợp Là Gì

(Bài 52)(Toán] Xác Suất Phần 7 Hoán Vị Là Gì

(Bài 51)[Toán học] Xác suất phần 6 Giá trị kỳ vọng là gì-Expected value

(Bài 50)[Toán] Xác suất phần 5- Miền là gì

(Bài 49)[Toán học] Xác suất phần 4 Giá trị trung bình Phương sai Độ lệch chuẩn

(Bài 47)[Toán] Xác suất phần 3 Bài tập mẫu

(Bài 46)[Toán học] Xác suất phần 2 Điểm mẫu Không gian mẫu Biến cố

(Bài 43)[Toán học] Xác Suất Phần 1

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *