Bài 1 – Các hàm Excel cơ bảnBài giảng Các hàm cơ bản trong Excel, môn Tin học văn phòng, gồm các nhóm hàm xử lý số và giá trị thời gian, nhóm hàm xử lý chuỗi, nhóm hàm logic và nhóm hàm dò tìm. Biên soạn bởi Thiều Quang Trung.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *