Bài 03: Hướng dẫn tạo bản vẽ chi tiết DầmBài 03: Hướng dẫn tạo bản vẽ chi tiết Dầm
Nội dung cần đạt được trong bài này:
1. Tạo bản vẽ chi tiết dầm đơn 1 nhịp
2. Tạo bản vẽ chi tiết dầm nhiều nhịp
3. Tạo bản vẽ chi tiết dầm thay đổi tiết diện
4. 2 phương pháp tạo bản vẽ( PP1: Tạo cốt thép đi kèm bản vẽ, PP2: Tạo cốt thép xong sau đó tạo bản vẽ)
5. Công cụ hỗ trợ tạo ghi chú bản vẽ dầm mắt cắt dọc dầm ( Beam Detail )
6. Công cụ hỗ trợ tạo ghi chú mặt cắt ngang tiết diện ( Beam Section)
Lưu ý cần xem trước Bài 1, Bài 2 trước đó về đặt cốt thép và dựng cấu kiện
Bài 1 (Quy tắc dựng hình):
Bài 2 (Hướng dẫn đặt cốt thép):
Cài đặt PM:
Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật : Zalo (0914522502 – 0985557194)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *