Bác nông dân và con trâu mộng – Farmer and buffalo uncleCon trâu đi trước cái cày, bừa theo sau. Con trâu là đầu cơ nghiệp…cho dù ở thời đại nào thì con trâu luôn gắn bó với người nông dân các bạn ạ !

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *