Bạc Liêu: Mô hình nuôi tôm quảng canh kết hợp thả cua có nuôi cá.Bạc Liêu: Mô hình nuôi tôm quảng canh kết hợp thả cua có nuôi cá rất hiệu quả, nhẹ chi phí, ít chăm sóc.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

9 responses to Bạc Liêu: Mô hình nuôi tôm quảng canh kết hợp thả cua có nuôi cá.

  1. Minh o xã lộc ninh… Huyện hồng dân … Bạc Liêu… Có …. Khoảng 10 công ruộng… Chủ yếu nuôi tôm .. Zi … Làm ruộng nhug thu nhập ko dc bao nhiêu… Ai có kinh nghiệm nuôi tôm … Thẻ chỉ minh với…

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *