American Rescue Plan Act of 2021Tổng thống Biden đã ký Đạo luật American Rescue Plan Act of 2021, viết tắt ARPA, thành luật vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Luật mới sẽ cho hầu hết những người hiện đang mua chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare.
Quý vị có thể gọi cho văn phòng Kim Anh ☎️ 832-219-1080 hoặc trực tiếp đến 10782 Bellaire Blvd Suite C, trong khu Teletron, sau Pho Ngon. Văn phòng Kim Anh sẽ giúp quý vị cập nhật giảm phí bảo hiểm mỗi tháng. 🧑‍💻
Các dịch vụ của văn phòng Kim Anh hoàn toàn miễn phí.
#bảohiểmsứckhỏe #bảohiểmObamacare #bảohiểmACA #bảohiểmytế

Văn phòng bảo hiểm chúng tôi chuyên về Medicare & Obamacare.

Hãy để Kim-Anh giúp quý vị tim hiểu, so sánh, và lựa chọn một chương trình Medicare hoặc Obamacare phù hợp với quý vị. Văn phòng bảo hiểm chúng tôi đại diện nhiều công ty bảo hiểm như Aetna, Amerigroup, Blue Cross Blue Shield, Cigna-Healthspring, Wellcare (Texanplus), Humana, UnitedHealthcare, Ambetter, Community Health Choice, Molina, Oscar v.v.

Kim-Anh có thể giúp miễn phí những quý vị cao niên xin Medicaid hoặc Extra Help để giúp giảm bớt tiền thuốc theo toa.

Hãy gọi cho Kim-Anh số tại 832-219-1080.

Kim Anh Nguyen, EA
Kim Anh Nguyen
832-219-1080
[email protected]
facebook.com/baohiemkimanh

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *