AIA TẠI QUẢNG NAM CHI TRẢ TIỀN BẢO HIỂM CHO KH ĐỖ TẤN VIỆTAIA VN chi trả quyền lợi cho khách hàng Đỗ Tấn Việt tại xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với số tiền 495 triệu đồng

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

One response to AIA TẠI QUẢNG NAM CHI TRẢ TIỀN BẢO HIỂM CHO KH ĐỖ TẤN VIỆT

  1. Hình ảnh này rất tốt, nhưng có nhiều vụ việc giải quyết không thỏa đáng với khách hàng. Để có tính thuyết phục và niềm tin, Cty nên trân trọng và đảm bảo khách hàng đã đáo hạn.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *