AGRIBANK 30 NĂM | BEHIND THE SCENE TIMELAPSE (1)[Timelapse – SUN BRIGHT] Quá trình chuẩn bị, set-up chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank.

@All credits are belonged to Sun Bright Media. Please don’t re-upload.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *