8. TỰ HỌC – HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC BỆNH VIỆNThực hiện: ThS.DS. Nguyễn Lê Dương Khánh Cố Vấn: DS.CKII. Đào Duy Kim Ngà.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *