60/63 tỉnh, thành chi vượt quỹ BHYT| VTC14VTC14 | 60/63 tỉnh thành bội chi quỹ Bảo hiểm y tế, thậm chí, chỉ 6 tháng đầu năm 2018, có những tỉnh đã chi đến 150% mức giao chỉ tiêu. Câu chuyện…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *