5- Huong dan giao dien thong tin Yeu cau thanh toan tren DVC truc tuyen KBNN5. Hướng dẫn giao diện thông tin Yêu cầu thanh toán trên DVC KBNN

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

2 responses to 5- Huong dan giao dien thong tin Yeu cau thanh toan tren DVC truc tuyen KBNN

  1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công KBNN (DVC KBNN)
    https://drive.google.com/drive/folders/1rxoJJz1qn1EmA6DiBWERTDYttEegbP5u?usp=sharing

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *