5.2 Các dạng bài toán CSP và nguyên tắc giải bài toán nàyCó ít nhất hai cách để giải bài toán CSP bằng cách giải thuật tìm kiếm đã nghiên cứu.
1/ Cách 1: khi mô hình qua bài toán tìm kiếm, biểu diễn một trạng thái trong không gian tìm kiếm sao cho nó chứa thông tin của tất cả n biến của bài toán CSP (complete-state representation).
2/ Cách 2: mỗi trạng thái chỉ chứa thông tin của một biến được chọn để xem xét.
Cách 1 là không khả thi vì số lượng nốt lá (nghiệm sẽ là một trong những nốt lá có chiều sâu là n) lớn quá một cách không cần thiết: (n!d^n)
Cách 2 có vẻ khả quan hơn. Tuy nhiên, nếu không áp dụng các kinh nghiệm (heuristic) vào thì nó vẫn không khả thi: O(d^n) trong trường hợp không may mắn!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *