4. Những sửa đổi cơ bản của Luật dầu tư 2020 | Ông Phạm Tuấn Anh – Phó phòng Kinh tế đối ngoại DPITiếp nối phần trình bày của ông Phan Đức Hiếu, ông Phạm Tuấn Anh – Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM đã có phần phân tích về những điểm mới của Luật Đầu tư 2020. Tại phần trình bày, ông Tuấn Anh đã nêu ra các sửa đổi cơ bản của Luật dầu tư cùng với đó là phân tích về vấn đề áp dụng luật, thủ tục áp dụng. Theo nhận định của ông Tuấn Anh, Luật Đầu tư 2020 có nhiều thay đổi, nổi bật trong số đó là thay đổi liên quan đến vấn đề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, thủ tục đầu tư kinh doanh, thực hiện dự án.
Có thể nói, Luật Đầu tư 2020 sẽ là bước đà tốt thúc đẩy các dòng vốn đầu tư, giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận gần hơn với các nguồn vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp nước ngoài cũng có cơ hội để phát triển nhiều hơn tại thị trường Việt Nam.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

One response to 4. Những sửa đổi cơ bản của Luật dầu tư 2020 | Ông Phạm Tuấn Anh – Phó phòng Kinh tế đối ngoại DPI

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *