#3 GIAO CỦA RÃNH DẠNG MẶT TRỤ CHIẾU ĐỨNG VÀ LỖ RỖNG DẠNG HÌNH HỘP ĐÁY VUÔNG THẲNG ĐỨNG [VKT – HHVKT]#vekythuat2020 #hinhhoavekythuat2020 #dohoakythuat #engineeringdrawing
Nội dung video:
Hướng dẫn vẽ giao của rãnh dạng mặt trụ chiếu đứng và lỗ rỗng dạng hình hộp đáy vuông thẳng đứng:
1. Vẽ hình chiếu cạnh
2. Vẽ kết hợp hình cắt đứng và hình cắt cạnh trên hình chiếu tương ứng

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *