25PR_08_07_PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA TIKTOK: ĐỘ PHỦ SÓNG MANG TẦM QUỐC DÂNMã video: 25PR_08_07
Được thực hiện bởi nhóm:
Trần Bảo Linh – 197QC03346
o Trần Lê Thúy Oanh – 197QC12750
o Nguyễn Quốc Bảo – 197QC02885
o Lý Sỹ Cường – 197QC02931
o Trần Minh Anh Duy – 197QC02984
o Lê Thị Chi Lan – 197QC16951

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *