2020 12 12 សំដែងធម៏ នៅសលារៀន មហាបសាទ ព្រះមហាគន្ធកុដិសំដែងធម៏ នៅសលារៀន មហាបសាទ ព្រះមហាគន្ធកុដិ ខេត្តបាត់ដំបង ជាថ្ងៃ ១២ រោច ខែ មិគ្គសិរ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ពស ២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១២ ខែ ធ្នូ គស ២០២០ ។ Ros ។

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *