190 . Thiền Sư Tây Đường Trí Tạng | TT Thích Nguyên Tạng giảng190. Thiền Sư Tây Ðường Trí Tạng – (735 – 814)
Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng
(Là đệ tử đắc pháp của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất)

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng
từ 6.45am, Thứ Năm, 26/11/2020 (12/10/Canh Tý)
🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼
Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…)

– 06: 45am (giờ Melbourne, Australia)
– 12:45pm (giờ Cali, USA)
– 03:45pm (giờ Montreal, Canada)
– 09:45pm (giờ Paris, France)
– 02:45am (giờ Saigon, Vietnam)
💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

4 responses to 190 . Thiền Sư Tây Đường Trí Tạng | TT Thích Nguyên Tạng giảng

  1. Con kính lễ Thiền Sư Tây Ðường Trí Tạng – (735 – 814)
    , Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng, (Là đệ tử đắc pháp của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất).🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *