19/7/2020/PHÉP LẠ PHƯỚC LÀNH Hướng dẩ̃n Cách duy nhất để nhân loại bình an giải thoát.CHÚA TRỜI Hiện trên mây…VĨ ĐẠI NHẤT…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

8 responses to 19/7/2020/PHÉP LẠ PHƯỚC LÀNH Hướng dẩ̃n Cách duy nhất để nhân loại bình an giải thoát.

  1. Thánh gióng là phật sống cán khôn các bạn đừng khinh thường ông thì có tội với cha trời a men

  2. Con chao chu thanh giong con xin chúc chú sức khỏe dồi dào de tiếp tục cứu nguy nước Việt Nam va nhan loại chung con.

  3. Phút thứ 11:33 đến 11:50 có hình 1 vị thánh hiện trong mây rất rõ nét trong video này

    https://www.youtube.com/watch?v=jE-yqi2gqeI&list=PLUjSiiKLVGMqif1SAp7yoWPjYD4Fr0CaR&index=5

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *