#188. Tìm các số tự nhiên n để các phân số sau là phân số tối giản(2n+3)/(4n+1) (3n+2)/(7n+1)#no188 #moingaymotbaitoanlop6 #math #grade6 #13Mar #day188

#188.
Tìm các số tự nhiên n để các phân số sau là phân số tối giản
(2n+3)/(4n+1) (3n+2)/(7n+1)

Khai thác:

1. Tìm các số tự nhiên n để B sau là phân số tối giản
B=(2n+7)/(5n+2)

2. Tìm số tự nhiên n để phân số
A=(8n+193)/(4n+3)
a) Có giá trị là số tự nhiên
b) Là phân số tối giản
c) Với giá trị nào của n trong khoảng từ 150 đến 170 thì phân số A rút gọn được?
3. Tìm phân số tối giản nhỏ hơn 1 có tử và mẫu đều dương, biết rằng tích của tử và mẫu của phân số bằng 120

Suy nghĩ:
Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để các phân số sau đều là phân số tối giản
5/(n+8);6/(n+9);…;17/(n+20)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

One response to #188. Tìm các số tự nhiên n để các phân số sau là phân số tối giản(2n+3)/(4n+1) (3n+2)/(7n+1)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *