18. Làm thủ tục xuất nhập cảnh 2 – 办理出入境手续 | Tiếng Trung du lịchChúng ta học về hội thoại tiếng Trung chủ đề Làm thủ tục xuất nhập cảnh.
a : 您 来 中 国 的 目 的 是 什 么 ?
nín lái zhōng guó de mù dì shì shén me ?
Mục đích anh đến Trung Quốc là gì ?
b: 旅 游 观 光。
lǚ yóu guān guāng 。
Tham quan du lịch.
#100maucautiengtrung #hoctiengtrung #hannguCRI
❀ Facebook: fb.me/tiengphothongtrungquoc
❀ Youtube: youtube.com/hoctiengtrungCRI

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

3 responses to 18. Làm thủ tục xuất nhập cảnh 2 – 办理出入境手续 | Tiếng Trung du lịch

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *