15 ngày cách ly xã hội! Bạn đã sẵn sàng ??15 ngày thực hiện trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Tất cả mọi người đã sẵn sàng chung tay dẹp đuổi covid 19 chưa ??

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to 15 ngày cách ly xã hội! Bạn đã sẵn sàng ??

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *