(146) CƯ SĨ DIỆU ÂM – THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 10/03/2021LỊCH THAM GIA ZOOM TRỰC TUYẾN HÀNG TUẦN VÀO
THỨ 2: Bắt đầu từ 4:30 đến 6:00(Niệm Phật + Hội Thảo Hộ Niệm +Thực Tập Hộ Niệm)
THỨ 4: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30 (Thực Tập Hộ Niệm) THỨ 6: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30 (Hội Thảo Hộ Niệm)

Kính mời chư vị tham gia trực tiếp vào đường Zoom
MẬT MÃ: 1234

THẾ GIỚI HỘ NIỆM Video:

Hướng dẫn cách vào Zoom:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

19 responses to (146) CƯ SĨ DIỆU ÂM – THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 10/03/2021

  1. A Di Đà Phật
    Con xin hỏi Lão cư Sĩ Diệu Âm chúng con ở Hải Phòng mà chúng con muốn mời bạn hộ niệm của Cư Sĩ Diệu Âm thì có được ko ạ
    A Di Đà Phật

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *