12. Hướng dẫn gộp công tác làm hồ sơ thầu trong phần mềm dự toán F1

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

4 responses to 12. Hướng dẫn gộp công tác làm hồ sơ thầu trong phần mềm dự toán F1

 1. Trước hết cảm ơn cô giáo !
  Tôi có một câu hỏi cần được hỗ trợ như sau:
  Tôi có 1 công việc A gồm 3 công việc con là A1,A2,A3
  A1 có các công việc con: A1.1, A1.2, A1.3….A1.n
  A2 có các công việc con: A2.1, A2.2, A2.3….A2.n
  A3 có các công việc con: A3.1, A3.2, A3.3….A3.n
  Vậy làm sao để gộp:
  1. A của A1, A2, A3 (???)
  2. A1 của A1.1, A1.2, A1.3….A1.n ( Theo cách cô giáo )
  3. A2 của A2.1, A2.2, A2.3….A2.n ( Theo cách cô giáo )
  4. A3 của A3.1, A3.2, A3.3….A3.nA3.1, A3.2, A3.3….A3.n ( Theo cách cô giáo )
  Hiện tai làm theo hướng dẫn của cô giáo chỉ gộp duy nhất được một công việc như A1, A2,A3. Mà chưa gộp A1,A2,A3 thành A.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *