11/08/1964 South Vietnam: Australian Caribou Transport Aircraft Arrive To Help In War Against The VC11/08/1964 South Vietnam: Australian Caribou Transport Aircraft Arrive To Help In War Against The Viet Cong – 11/08/1964 Miền Nam Việt Nam: Phi Cơ Vận Tải Caribou Của Úc Đến Giúp Trong Cuộc Chiến Chống Việt Cộng

VIỆT NAM CỘNG HÒA: GIAI ĐOẠN 1964-1967: QLVNCH & ĐỒNG MINH: 11/08/1964 South Vietnam: Australian Caribou Transport Aircraft Arrive To Help In War Against The Viet Cong – 11/08/1964 Miền Nam Việt Nam: Phi Cơ Vận Tải Caribou Của Úc Đến Giúp Trong Cuộc Chiến Chống Việt Cộng

11/08/1964 South Vietnam: Australian Caribou Transport Aircraft Arrive To Help In War Against The Viet Cong

THE FIRST THREE OF SIX CARIBOU TRANSPORT PLANES OF THE ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE TO BE USED IN SOUTH VIETNAM’S WAR AGAINST THE VIET CONG, ARRIVED IN SAIGON YESTERDAY (AUGUST 10.)
ABOARD THE AIRCRAFT WERE A PARTY OF THIRTY-FOUR OFFICERS AND MEN, INCLUDING EIGHT PILOTS, WHO’LL SERVICE AND FLY THE PLANES ON OPERATIONAL MISSIONS WITH THE SOUTH VIETNAMESE AND UNITED STATES AIR FORCES.

1. LV CARIBOUS TAXING (2 SHOTS) 0.11 2. MV VIETNAMESE MILITARY POLICEMEN AT AIRPORT 0.13 3. MV AUSTRALIAN INSIGNIA ON ???IL OF CARIBOU PAN ANOTHER TAXING 0.19 4. MV PARKED CARIBOUS (2 SHOTS) 0.27 5. MV AIR FORCE PERSONNEL AND PILOTS LINE UP NEAR PLANES 0.37

6. MV THEY MATCH TOWARDS AIRPORT BUILDING (2 SHOTS) 0.46 7. MV SQD.LDR. SUGDEN WITH GARLAND ROUND NECK 0.50 8. MV VIETNAMESE GIRLS GARLANDING PERSONNEL 0.53 9. MV PERSONNEL AND GIRLS WALK AWAY 1.01

Background: THE FIRST THREE OF SIX CARIBOU TRANSPORT PLANES OF THE ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE TO BE USED IN SOUTH VIETNAM’S WAR AGAINST THE VIET CONG, ARRIVED IN SAIGON YESTERDAY (AUGUST 10.)
ABOARD THE AIRCRAFT WERE A PARTY OF THIRTY-FOUR OFFICERS AND MEN, INCLUDING EIGHT PILOTS, WHO’LL SERVICE AND FLY THE PLANES ON OPERATIONAL MISSIONS WITH THE SOUTH VIETNAMESE AND UNITED STATES AIR FORCES.

THE SECOND FLIGHT OF THREE AIRCRAFT IS DUE TO ARRIVE IN SAIGON WITHIN A FEW WEEKS AND WILL BOOST THE R.A.A.F. CONTINGENT TO FIFTY-FIVE OFFICERS AND MEN.

THE COMMANDING OFFICER OF THE CARIBOU SQUADRON IS SQUADRON- LEADER C.J. SUGDEN, A HIGHLY EXPERIENCED OPERATIONAL TRANSPORT PILOT. UNTIL RECENTLY, HE WAS ENGAGED IN FERRYING CARIBOU AIRCRAFT FROM CANADA, WHERE THEY ARE BUILT, TO AUSTRALIA.

11/08/1964 Miền Nam Việt Nam: Phi Cơ Vận Tải Caribou Của Úc Đến Giúp Trong Cuộc Chiến Chống Việt Cộng

Bối cảnh: BA CHIẾC ĐẦU TIÊN TRONG SỐ 6 PHI CƠ VẬN TẢI CARIBOU ĐẦU TIÊN CỦA LỰC LƯỢNG KHÔNG QUÂN HOÀNG GIA ÚC ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỐNG VIỆT CỘNG TRONG CUỘC CHIẾN TRANH CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM, ĐÃ ĐẾN SÀI GÒN NGÀY HÔM QUA (10/8)

TRÊN MÁY BAY CÓ MỘT NHÓM 34 SĨ QUAN VÀ NGƯỜI NAM, BAO GỒM 8 PHI CÔNG, HỌ SẼ PHỤC VỤ VÀ LÁI CÁC MÁY BAY TRONG CÁC PHI VỤ HÀNH QUÂN CÙNG VỚI KHÔNG QUÂN MIỀN NAM VIỆT NAM VÀ HOA KỲ.

CHUYẾN BAY THỨ HAI CỦA BA MÁY BAY SẼ ĐẾN SÀI GÒN TRONG VÒNG MỘT VÀI TUẦN TỚI VÀ SẼ NÂNG TOÀN PHẦN R.A.A.F. (KHÔNG QUÂN HOÀNG GIA ÚC) LÊN TỔNG SỐ 55 SĨ QUAN VÀ NGƯỜI NAM.

SĨ QUAN CHỈ HUY PHI ĐỘI CARIBOU LÀ SQUADRON- LEADER C.J. SUGDEN, MỘT PHI CÔNG VẬN TẢI HÀNH QUÂN CÓ KINH NGHIỆM CAO. CHO ĐẾN GẦN ĐÂY, ÔNG ĐƯỢC THAM GIA VÀO CẦU HÀNG KHÔNG CARIBOU TỪ CANADA, NƠI NÓ ĐƯỢC XÂY DỰNG, ĐẾN ÚC.

ARCHIVE:Reuters ISSUE DATE:11/08/1964
Source: British Pathé
Free Music From You Tube:
Tall Ships by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license.
Artist:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *