1001 Câu hỏi Facebook – #2 Reach là gì? – Quảng cáo facebook 2020 – Đặng Thanh Vũ1001 Câu hỏi Facebook – #2 Reach là gì? – Quảng cáo facebook 2020 – Đặng Thanh Vũ

Mình đang hướng dẫn nhiều Anh Chị từ không biết gì về Ads đến thành thạo và hiểu rõ về Facebook ads, Anh Em cần hợp tác thì liên hệ Facebook mình.

Facebook của mình:

———————————–
1001 Câu hỏi Facebook – #1 Lượt hiển thị quảng cáo là gì? – Quảng cáo facebook 2020 – Đặng Thanh Vũ

#Luothienthiquangcao
#Impressions
#taotrangfacebook
#taofanpagefacebook
#toiuufanpage
#quangcaofacebook2020
#facebookads
#Quangcaofacebook
#coach
#banhang
#banhangfacebook
#toiuufacebook
#facebook2020
#banhangonline
#tốiưuquảngcáo

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

One response to 1001 Câu hỏi Facebook – #2 Reach là gì? – Quảng cáo facebook 2020 – Đặng Thanh Vũ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *