10. Download Program _ Đào tạo về Mạng truyền thông công nghiệp PLC S7-300Nội dung khoá Đào tạo về Mạng truyền thông công nghiệp PLC S7-300:

1. Giới thiệu về mạng truyền thông công nghiệp MPI
2. Lập trình PLC S7 – 300 giao tiếp với PLC S7 – 200 theo MPI
3. Lập trình PLC S7 – 300 giao tiếp với PLC S7 – 300 theo MPI
4. Giới thiệu về mạng truyền thông công nghiệp Profibus và Profinet
5. Cách đấu nối cho Bus của Profibus và Connector
6. Lập trình PLC S7 – 300 giao tiếp với PLC S7 – 300 theo Profibus. (Sử dụng module CP)
7. Lập trình PLC S7 – 300 giao tiếp với PLC S7 – 200 theo Profibus. (Sử dụng module CP và EM277)
8. Lập trình giao tiếp PLC S7 – 300 giao tiếp với ET200M
9. Giao tiếp PLC S7 – 300 với PLC S7 – 300 thông qua Ethernet (CP343-1 giao tiếp CP343-1 Advanced) với module Scalance

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *